Banans totala längd varierar då den byggs om med jämna mellanrum då nya moduler tillkommer efter hand.
För tillfället består banan av ca 100m räls och ett antal stationer/godsområden.

loading...