Banans totala längd varierar då den byggs om med jämna mellanrum. 
För till fället  består banan av ca 100m räls och och ett antal stationer/godsområden. Vissa sektioner/moduler är under uppbyggnad. Modulerna blir egentligen aldrig färdiga så man kan räkna med att saker förändras  utefter spåren kontinuerligt.

loading...