Banans totala längd varierar då den byggs om med jämna mellanrum. 
För till fället  består banan av ca 100m räls och 5 stationer. vissa sektioner är under uppbyggnad så som Sandared, Falken och Borås västra. Modulerna blir egentligen aldrig färdiga så man kan räkna med att saker förändras  utefter spåren kontinuerligt.

loading...