RC-LOKTRÄFF

Rc-lokträffen gick av stapeln söndagen den 19/11.
Mängder med Rc-lok av varierande typ träffades och umgicks med lämpliga vagnar. De medlemmar som var där upplevde närmast en RC-yra.

BRUNLOKSTRÄFF
Brunloksträffen söndagen den 1/10
blev lyckad med många brunlok av varierande slag.