För samtliga klubbaktiviteter:

Se kalendern under medlemssidan (endast medlemmar).

BRUNLOKSTRÄFF

Välkommen på brunloksträff söndagen den 1/10

Denna dag kör vi endast svenska bruna lok med lämpliga vagnar.
Har du inget brunt lok så finns det att låna.

.
RC-LOKTRÄFF

Välkommen på Rc-lokträff söndagen den 19/11
Denna dag kör vi endast Rc-lok med lämpliga vagnar.
Har du inget Rc-lok så finns det att låna.

Höglandståg, trafikspel i Nässjö 14-17/9.