För samtliga klubbaktiviteter:
Se kalendern under medlemssidan (endast medlemmar).


Kommande träffar är bland annat:


Ångdagen den 22/1 i KMJ:s lokaler.
Trafikspel i Grimslöv 3-5/3.
Höglandståg, trafikspel i Nässjö 14-17/9.